موضوع : رد صلاحیت های انتخاباتی - تصویب مناطق ویژه میبد و ابرکوه

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا