تجمع عاشورائیان یزد حسینیه ایران/ سال ۱۴۰۱

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا