به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز، به منظور زیباسازی شهری و ایجاد نشاط بیشتر رنگ آمیزی بیش از 60 هزار متر مربع مبلمان شامل نیمکت، سطل زباله، پایه چراغ، نرده، المان و ...و پاکسازی دیوار ها در 6 ماهه نخست امسال اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز، به منظور زیباسازی شهری و ایجاد نشاط بیشتر رنگ آمیزی بیش از 60 هزار متر مربع  مبلمان شامل نیمکت، سطل زباله، پایه چراغ، نرده، المان و ...و پاکسازی دیوار ها در 6 ماهه نخست امسال اجرا گردید.

منصوری زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: ترکیب رنگ یکی از عناصر تاثیرگذار در راستای آراستگی سیمای عمومی شهر و ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان می باشد که با توجه به فرسایش رنگ در طول زمان و نیاز به رنگ آمیزی مجدد سازه و مبلمان های نصب شده و پاکسازی دیوارنویسی های غیر مجاز، در 6 ماهه نخست امسال بیش از 32 هزار متر مربع رنگ آمیزی مبلمان ، 15 هزار متر مربع رنگ آمیزی آبنما ها و نیز 17 هزار متر مربع پاکسازی دیوار ها را در سطح شهر توسط واحد سیما و منظر سازمان صورت گرفته است

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا