یزدفردا: عضو شورای شهر یزد: احیای قنات‌ها و آب انبار‌ها سبب کاهش قابل توجه تخریب شهر در هنگام وقوع سیل می‌شود.

به گزارش یزدفردا: حقیر السادات گفت: وجود پنج آب انبار در اطراف مسجد جامع سبب شد تا این بنا در هنگام وقوع سیل دچار آبگرفتگی و تخریب نشود.

وی افزود: آب انبار‌ها می‌توانند در زمان این حوادث، سیلاب و روان آب‌های قابل توجهی را ذخیره کنند. احیای قنات‌های اصلی از جمله قنات زارچ، اشکذر و همت آباد نیز باعث می‌شود در هنگام وقوع حوادثی هچون سیل، شهر آسیب کم تری ببیند.

عضو شورای شهر یزد ادامه داد: برای احیای هر قنات تقریبا متری یک میلیون هزینه پیش بینی شد. با احیای این قنات‌ها می توان زمان سیل، خروجی آب‌های سیلاب را از طریق ۵ قنات اصلی به خارج از شهر هدایت کرد تا آسیبی به شهر نرسد.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته فاضلاب خانه‌ها به قنات وصل می‌شد و از رسیدن آب به شهر یزد جلوگیری می‌کرد و خوشبختانه برای حل این مسئله، ۳۸۰ انشعاب فاضلاب به قنات زارچ مسدود شد و حالا در حاضر آب تمیز داخل قنات وجود دارد.

در این جلسه در خصوص آسیب‌های وارده به بافت تاریخی یزد ناشی از سیل اخیر و پیشنهاد احیای ۱۲۲ آب انبار شهر یزد برای ذخیره سیلاب و روان آب‌ها هنگام وقوع سیل و احیای ۵ قنات اصلی بحث و بررسی شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا